15.06.2016: Resturi și rosturi. Comori uitate ale sașilor din jurul Făgărașului. Proiect pilot de inventariere a bunurilor cultrale mobile și componentelor artistice din cele nouă parohii administrate de Biserica Evanghelică Făgăraș.

CUM POŢI AJUTA:

07.02.2015: Ne-am mutat la Felmer! Renascendis s-a relocat la Felmer, în Țara Făgăraşului. Ne puteţi găsi la numărul 268, pe Strada Principală, în fosta casă parohială evanghelică pe care ne străduim să o revitalizăm.

16.12.2013: Conferința Deportările etnicilor germani din Transilvania și Banat în URSS: luni, 16 decembrie 2013, ora 16.00, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” (str. Batiștei nr. 15). 

Blogul este un mediu informal unde împărtăşim idei, purtăm discuţii libere cu privire la proiectele noastre, postăm articole pe diverse subiecte ştiinţifice şi facem cunoscute noutăţi din domeniul patrimoniului şi purtăm polemici legate de probleme de managementul acestuia.

           Centrul de Studii Medievale şi Moderne din Felmer - CSMM - este o structură internă a Asociaţiei Renascendis a cărei funcţionare este asigurată în parteneriat cu Biserica Evanghelică C. A. Făgăraş şi Universitatea din Bucureşti. 

La vânătoare de comori!

CENTRUL DE STUDII MEDIEVALE ȘI MODERNE

PROIECTE

VIZIUNEA NOASTRĂ

Asociatia Renascendis - Identităţi Redescoperite / Rediscovered Identities – Patrimoniu Transilvănean/ Transylvanian Heritage

NOUTĂŢI

CATEGORIES:

BLOG

IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Construim o infrastructură prin care punem în practică o viziune inedită în domeniul managementului patrimoniului, aducând laolaltă grija pentru comunităţi şi pregătirea specialiştilor. Am ales să ne concentrăm atenţia asupra satului Felmer, aflat într-o situaţie gravă de risc, asemeni multor alte aşezări săseşti.

Diversitatea domeniilor pe care le implică Asociaţia Renascendis în propriile activităţi şi proiecte necesită ajutor cel puţin la fel de variat. Ne poţi sprijini într-o multitudine de moduri: financiar, în natură (bunuri sau servicii) sau implicându-te activ. Orice formă de ajutor este esenţială pentru desfăşurarea şi reuşita proiectelor noastre.

Obiectivele noastre sunt protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea, promovarea şi reutilizarea patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil din Transilvania şi transformarea acestuia într-o platformă pentru ajutorarea comunităţilor rurale şi urbane slab dezvoltate şi pentru pregătirea viitorilor specialişti din domeniu.

​​​​​

Asociația Renascendis derulează în perioada iunie – noiembrie 2016 proiectul co-finanțat de AFCN Resturi și rosturi. Comori uitate ale comunităților săsești din jurul Făgărașului, prin care se urmărește inventarierea completă a obiectelor cu valoare istorică și artistică păstrate în cele nouă biserici săsești (fortificate sau nu) arondate parohiei evanghelice din Făgăraș, județul Brașov.