Clădirile fostei şcoli evanghelice şi fostei primării, construite în 1909, respectiv 1905, sunt, alături de biserica evanghelică fortificată, principalele construcţii edilitare din Felmer. Deşi datează doar de la începutul secolului al XX-lea, stilul monumental adaptat la o scară redusă şi grija cu care au fost construite le face nişte apariţii neobişnuite într-un sat dominat de o arhitectura vernaculară. 


Disoluţia componentei demografice săseşti a cauzat treptat decăderea pe toate planurile a vieţii comunitare din Felmer. Odată cu aceasta, şi patrimoniul construit din sat a avut de suferit. Cele două clădiri au fost abandonate la începutul anilor '90 şi jefuite sistematic. Rămase fără acoperişuri şi fiind maxim expuse factorilor meteorologici, gradul crescut de deteriorare le pune în pericol existenţa, ambele fiind în pragul prăbuşirii.


Salvarea clădirilor şi reutilizarea lor în folosul comunităţii felmerenilor este esenţială în procesul de dezvoltare a zonei.


Măsurile de urgenţă care se impun sunt curăţarea incintelor de deşeuri, dărâmături şi vegetaţie, consolidarea zidurilor care prezintă risc iminent de prăbuşire, refacerea şarpantelor şi a invelitorilor de ţiglă. Protejarea clădirilor împotriva vandalizării poate fi realizată printr-o împrejmure cu gard şi prin blocarea căilor de acces în interiorul incintelor.

 


Complexul bisericii evanghelice fortificate este elementul central de arhitectură care domină peisajul satului Felmer. După disoluţia comunităţii săseşti, biserica nu a mai fost folosită pentru serviciu religios. Fără întreţinere constantă şi după jafuri repetate în care au fost sustrase şi distruse pise de mobiler reliogios valoros, biserica, asemeni fortificaţiei sale, s-a degradat constant.


În anii 2006-2007, au fost efectuate o serie de reparaţii ale acoperişurilor bisericii şi turnurilor fortificaţiei, dar în prezent au apărut probleme noi care periclitează starea obictivelor.


Se impun lucrări urgente de întreţinere şi refacere a zidului fortificaţiei, atât pentru a evita accenturea detoriorărilor actuale, cât şi pentru a limita accesul în interiorul incintei fortificate din motive de protecţie. Deasemenea, învelitorile de ţiglă ale şarpantelor turnurilor fortificaţiei necesită noi completări.Sprijină proiectul „3Re” şi contribuie la salvarea unor elemente de patrimoniu construit, cât şi la dezvoltarea comunităţii locuitorilor din Felmer.


Află aici CUM POŢI AJUTA.

IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

3Re - Restaurare, Revitalizare, Reutilizare


Absenţa unei infrastructuri coerente şi eficiente, care să pună în aplicare o viziune performantă, adaptată situaţiilor din prezent, este cauza majorităţii problemelor din domeniul managentului patrimoniului. O schimbare pozitivă semnificativă nu poate fi obţinută fără construirea unei infrastructuri adaptate nevoilor reale, prin care să putem pregăti o nouă generaţie de specialişti şi utiliza patrimoniul cultural astfel încât să aducă beneficii palpabile pentru comunităţi.

 

Proiectul pilot „3Re - Restaurare, Revitalizare, Reutilizare” constituie debutul programului „Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală” şi are scopul de a construi infrastructura primară necesară aplicării acestuia. Simplu spus, „3Re” presupune restaurarea, modernizarea, utilarea şi reutilizarea fostei case parohiale evanghelice pentru a găzdui sediile CSMM şi CCDR.
Totodată, proiectul implică efectuarea unei serii de intervenţii urgente de salvare şi conservare a fostei şcoli evanghelice, a fostei primării şi a fortificaţiei bisericii evanghelice din satul Felmer, comuna Şoarş, judeţul Braşov.

Casa parohială evanghelică a fost construită în jurul anilor 1895-1896 şi are cinci camere, dispuse pe un singur nivel, pivnită, pod şi verandă. Gospodăria avea în compoziţia sa şi o serie de anexe care nu se mai păstrează în prezent, cu excepţia unor fragmente dintr-un zid al şurii. Clădirea se află în stare bună, este funcţională şi a fost întreţinută prin eforturile preotului paroh evanghelic din Făgăraş, dl dr. Johannes Klein, şi a HOG Felmern din Germania. Ultimele lucrări de renovare au avut loc în anii 2006 – 2007, când a fost reparat acoperişul, au fost zugrăvite exteriorul şi interiorul şi a fost înlocuită instalaţia electrică.

Clădirea necesită următoarele intervenţii pentru a servi eficient scopurilor vizate de programul
„Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală”.

 • instalarea unui sistem propriu de alimentare cu apă curentă potabilă (la fântâna existentă se va adauga o pompă, un hidrofor şi un rezervor);
 • instalarea unei fose septice şi a unei mini-staţii de epurare pentru 10 – 15 persoane;
 • compartimentarea camerelor existente în vederea construirii şi utilării unei bucătării, a unei săli de mese şi a trei băi;
 • lucrări de reparare şi zugrăvire a interiorului;
 • instalarea unui sistem de încălzire centralizată pe lemne;
 • adaptarea a două din  camere ca spaţii de cazare;
 • adaptarea unei camere pentru a servi ca bibliotecă, arhivă şi sală de studiu (va găzdui colecţiile istorice şi de artă ale CSMM);
 • amenajarea celei mai mari camere ca bibliotecă generală, sală multimedia şi spaţiu de lucru;
 • compartimentarea şi
 • amenajarea pivniţei ca spaţiu de depozitare/ recreere/ expunere muzeală;
 • mansardarea podului şi amenajarea acestuia ca spaţiu de cazare;
 • reconstruirea unei anexe gospodăreşti.