IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Biblioteca Asociaţiei Renascendis este compusă din două părţi distincte: biblioteca generală (circa 4.000 de volume de literatură pentru copii, carte şcolară, beletristică, carte tehnică, artă etc.) – conexă Centrului Comunitar şi de Dezvoltare Rurală din Felmer şi biblioteca de specialitate (peste 1500 de volume: lucrări generale, speciale, periodice, corpusuri de documente, cataloage şi albume de artă) – parte dotărilor Centrului de Studii Medievale şi Moderne din Felmer.

CCDR este un instrument esenţial în cadrul programului „Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală” prin care Asociaţia Renascendis desfăşoară activităţi în beneficiul comunităţii locale din satul Felmer şi comuna Şoarş, facilitând accesul la informaţie şi la educaţie.

Construirea unor soluţii viabile şi sustenabile la o serie dintre problemele reale, devenite cronice, din domeniile patrimoniului cultural, educaţiei, dezvoltării rurale şi cercetării în ştiinţele umaniste, este principalul scop al proiectelor Asociaţiei Renascendis.

BIBLIOTECA

CSMM este o platformă inovativă cu aplicaţii practice în domeniul istoriei şi al patrimoniului cultural, a cărei funcţionare este asigurată în parteneriat cu Biserica Evanghelică C. A. Făgăraş şi Universitatea din Bucureşti.

CENTRUL COMUNITAR PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ FELMER

PROIECTE

Punerea în aplicare a unei viziuni inedite privind managementul patrimoniului cultural şi implicit al patrimoniului mobil, nu ar fi pe deplin sustenabilă fără deţinerea unor colecţii istorice şi de artă proprii care să se afle la dispoziţia CSMM.

COLECŢIILE

CSMM este o platformă inovativă cu aplicaţii practice în domeniul istoriei şi al patrimoniului cultural, a cărei funcţionare este asigurată în parteneriat cu Biserica Evanghelică C. A. Făgăraş şi Universitatea din Bucureşti.

CENTRUL DE STUDII MEDIEVALE ŞI MODERNE

Programele Asociaţiei Renascendis sunt viziuni complexe, cu efecte pe termen lung, care grupează pentru aceluiaşi obiectiv multiple activităţi şi proiecte şi care, mai ales, construiesc infrastructurile necesare schimbărilor pozitive sustenabile din anumite domenii.

PROGRAME