IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Parteneri

Pentru orice întrebări, idei, sugestii, propuneri sau nelămuriri cu privire la Centrul Comunitar pentru Dezvoltare Rurală din Felmer ne puteţi contacta la adresa de e-mail: ccdr@renascendis.org.

Conform obiectivelor programului „Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală”, CCDR, în colaborare cu Centrul de Studii Medievale şi Moderne, va desfăşura acţiuni pentru pregătirea forţei de muncă locale în lucrul cu metode şi materiale de construcţie tradiţionale necesare unei abordări sustenabile a restaurării patrimoniului construit. Simultan, va depune toate eforturile necesare pentru a demonstra locuitorilor din Felmer importanţa complexului fortificat al bisericii evanghelice şi necesitatea asumării în mentalul colectiv a valorii acestuia pentru revitalizarea vieţii comunitare. Cointeresarea felmerenilor în a acţiona pentru conservarea şi reutilizarea monumentului este esenţială dezvoltării turismului şi implicit a economiei în zonă.


Prin colaborarea cu asociaţia saşilor originari din Felmer - HeimatOrtsGemeinde Felmern, care doreste să îşi regăsească locul în evoluţia satului, CCDR va contribui la recuperarea unor elemente definitorii ale culturii şi civilizaţiei săseşti pe plan local. Pe lângă importanţa acestora pentru practicarea şi dezvoltarea turismului, recuperarea lor este un gest normal de reparaţie morală pentru indiferenţa autorităţilor statului român faţă de disoluţia comunităţilor săseşti şi degradarea patrimoniului cultural al acestora.


Refacerea şi consolidarea spiritului comunitar sunt un potenţial răspuns la multe dintre problemele pe care un sat asemenea Felmerului le are. Urmând bunul exemplu al comunităţilor săseşti, care timp de opt secole s-au dezvoltat tocmai pe baza acestui principiu sănătos, CCDR va stimula implicarea sătenilor în activităţi care să ducă la dezvoltarea comunităţii prin propriile forţe. Activitatea CCDR nu se va limita doar la satul Felmer, ci va include, treptat, un număr cât mai mare din localităţile învecinate. 

Centrul Comunitar pentru Dezvoltare Rurală Felmer (CCDR), comuna Şoarş, judeţul Braşov este o structură internă a Asociaţiei Renascendis şi parte constitutivă a programului „Felmer – iniţiativă urbană pentru dezvoltare rurală”. Miziunea CCDR este de a asigura, prin intermediul dialogului social şi al intervenţiilor practice nemijlocite, colaborarea comunităţii săteşti cu mediile urbane în vederea conturării unui proces de dezvoltare rurală sustenabilă.


CCDR se adresează totalităţii populaţiei satului Felmer şi a localitaţilor învecinăte, principalele segmente de activitate abordate fiind educaţia formală şi non-formală, pregătirea profesională – în special în domeniul ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale, accesul la informaţie, conservarea aspectului istoric al aşezărilor, dezvoltarea turismului şi a inţiativelor antreprenoriale.


Sediul CCDR va fi găzduit de fosta casă parohială evanghelică din satul Felmer, imediat după finalizarea lucrărilor de restaurare, modernizare şi utilare. Aici vom pune la dispoziţia localnicilor o sală multimedia (minim 8 computere conectate la internet, proiector, imprimante etc.) şi o bibliotecă generală cu peste 4.000 de volume (literatura pentru copii, carte şcolară, beletristică, artă etc.) în limbile română, engleză, germană şi franceză.

CENTRUL COMUNITAR

PENTRU

DEZVOLTARE RURALĂ

​FELMER