IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Deocamdată echipa Renascendis este mică, dar eficientă şi unită. Deschiderea pluri- şi interdisciplinară pe care o au proiectele propuse ne-a stimulat să ne dobândim competenţe în domenii care iniţial depăşeau ariile fiecăruia de specializare.

Aducând laolaltă grija pentru oameni, cultură şi educaţie, Asociaţia Renascendis, prin viziunea sa, caută soluţii realiste pentru problemele comunităţilor subdezvoltate pornind de la fundamentul oferit de patrimoniu.

VIZIUNE

ECHIPA


Noi suntem Asociaţia Renascendis.


Scopul nostru este să construim o infrastructură inovativă care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor rurale din Transilvania, la protejarea şi promovarea patrimoniului cultural.

MOST DISCUSSED