IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Mai întâi citeşte cu atenţie statutul Asociaţiei Renascendis, pentru a te asigura că împărtăşim aceleaşi valori şi obiective.

 
Membrii Asociaţiei Renascendis nu au obligaţia de a plăti cotizaţie, dar trebuie să se implice activ în activităţile şi proiectele asociaţiei. 
Ne dorim să sprijinim tinerii – în special studenţii şi cercetătorii aflaţi la început de carieră - în demersurile lor de specializare profesională în domenii precum istorie, arhitectură, arte, turism, agronomie, sociologie, comunicare, jurnalism, marketing etc.

 

Pot deveni membri asociaţi ai Asociaţiei Renascendis persoane fizice sau juridice din ţară sau străinatate care sprijină moral şi material activitatea şi contribuie la atingerea obiectivelor şi scopurilor Asociaţiei Renascendis.  ​​Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei Renascendis:

Membrii Asociaţiei Renascendis au următoarele drepturi: 

(1) Să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei Renascendis, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care privesc scopul, obiectivele,    domeniile de activitate sau bunul mers al Asociaţiei Renascendis; 
(2) Să voteze în cadrul Adunărilor Generale;
(3) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei Renascendis; 
(4) Să sesizeze Asociaţia Renascendis despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei Renascendis în vederea promovării şi apărării acestora;
(5) Să se retragă din funcţia de membru la cerere.

Membrii Asociaţiei Renascendis au următoarele îndatoriri: 
(1) Să respecte prevederile actului constitutiv, ale statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei Renascendis;
(2) Să ofere tot sprijinul pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Renascendis; 
(3) Să  respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală conforme Codului Intern de Etică Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei;
(4) Să dea dovadă de respect în relaţie cu toţi membri Asociaţiei Renascendis şi oricare terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia Renascendis;
(5) Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei Renascendis sau cu ocazia manifestărilor organizate de către Asociaţia Renascendis activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai Asociaţiei Renascendis sau faţă de terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia Renascendis;
(6) Să respecte dreptul la opinie şi la liberă exprimare al oricărui alt membru al Asociaţiei Renascendis;
(7) Să sesizeze Consiliul Director cu privire la orice încălcare a actului constitutiv, a prezentului Statut şi a hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei Renascendis de către un alt membru;
(8) Să sesizeze Consiliul Director cu privire la orice element cu potenţial dăunător Asociaţiei Renascendis.


Pentru a deveni membru, descarcă deaici formularul de adeziune, completează-l, scanează-l şi trimite-l prin e-mail, împreună cu un CV actualizat, pe adresa contact@renascendis.org şi vei fi înştiinţat în termen de 30 de zile despre decizia Consiliului Director.

Devino membru

 Devenind membru al Asociaţiei Renascendis te alături unei echipe profesioniste şi dinamice, poţi sprijini activ proiectele asociaţiei, folosindu-ţi cunoştinţele şi abilităţile şi dobândind altele noi pe parcurs.

 

Alături de noi vei putea să te dezvolţi pe plan personal şi profesional, contribuind în acelaşi timp la ajutorarea comunităţilor rurale şi urbane slab dezvoltate, dar şi la conservarea, promovarea, reinterpretarea şi reutilizarea patrimoniului cultural din Transilvania.