Caracterul experimental al expoziţiei a fost subliniat de utilizarea unui mobilier expoziţional realizat din materiale recuperate (paleţi, uşi) şi neconvenţionale (tuburi luminoase cu led-uri), care poate fi itinerat, refolosit şi adaptat în varii locaţii.


Expoziţia a fost structurată în cinci secţiuni care prezintă aspecte diferite din viaţa comunităţilor săseşti. Titlurile a trei dintre secţiuni citează versuri din vechiul imn al saşilor transilvăneni, Siebenbürgen, Land des Segens (1845) de Maximilian Leopold Moltke:


  • Siebenbürgen, Land des Segens (Transilvania, ţară binecuvântată): prezintă o imagine de ansamblu asupra zonei de locuire săsească, prin intermediul unei serii de documente viziuale (cărti poştale şi fotografii), şi aduce laolaltă mărturii ale dezvoltării economice a societăţii săseşti între secolele XVI-XIX;
  • Liebe Grossvater (Dragă bunicule): secţiunea şi-a primit titlul de la formula de introducere utilizată în scrisorile trimise la Sibiu de un student sas la Viena şi reproduce fragmente ale vieţii de comunitate şi de familie (scrisori, acte, textile, fotografii etc.);
  • Siebenbürgen, Land der Duldung (Transilvania, ţară a toleranţei): este partea dedicată interacţiunilor culturale dintre saşi şi celelalte etnii din Transilvania, ilustrând şi contribuţia saşilor la construirea statului român modern, încă dinainte de 1918;
  • Ein feste Burg ist unser Gott!(O cetate puternică este Dumnezeul nostru!): prezintă importanţa vieţii religioase şi a bisericii în existenţa comunităţilor săseşti. Formula Ein feste Burg ist unser Gott! este specifică întregii lumi luterane, iar în cultura saşilor cunoaşte o prezenţă aproape fizică prin fenomenul bisericilor fortificate. În expoziţie au fost incluse şi elemente de mobilier şi fragmente provenind de la biserica evanghelică fortificată din Felmer, judeţul Braşov - monument aflat într-o avansată stare de degradare - pentru a atrage atenţia asupra pericoluluidispariţiei patrimoniului construit săsesc;
  • Siebenbürgen, süße Heimat/ unser teures Vaterland  (Transilvania, ţară dulce/ patria noastră dragă): secţiunea care încheie discursul expoziţional propune o imagine a individului decontextualizat, scos din comunitate şi adesea pus în faţa opţiunii de a-şi părăsi ţara natală, prin intermediul unei serii de portrete fotografice şi documente care fac referire la exodul saşilor după 1945.


Această expoziţie a făcut parte din seria evenimentelor organizate de Asociaţia Renascendis în luna decembrie 2013, cu scopul de a marca trecerea a 95 de ani de la Adunarea Naţională a Germanilor din Transilvania şi Banat de la Mediaş din 15 decembrie 1918, eveniment prin care etnicii germani au aprobat decizia românilor transilvăneni de a se uni cu Regatul României, devenind astfel particicpanţi direcţi la construcţia statului român modern.


Seria de evenimente dedicate civilizaţiei săseşti a mai cuprinds manifestările: 


 - Conferința Evoluția comunităților germane din Transilvania și Banat după 1945, 10 decembrie 2013, ora 14.00, Universitatea București, Biblioteca Facultății de Istorie, sala Periodice. Participă: dr. Cosmin Budeancă – istoric, Florentin Olteanu – istoric;


- Dezbaterea Soluții sustenabile pentru patrimoniul construit săsesc aflat în pericol, 11 decembrie 2013, ora 17.00, Casa Mincu (str. Pictor Arthur Verona nr. 19). Participă: prof. dr. Corina Popa, Aurelian Stroe - istoric, Adriana Stroe - istoric de artă, prof. dr. Antal Lukács, prof. dr. arh. Hanna Derer;


- Conferința Deportările etnicilor germani din Transilvania și Banat în URSS, 16 decembrie 2013, ora 16.00, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” (str. Batiștei nr. 15). Participă: lector univ. dr. Ilarion Țiu, dr. Cristina Diac.


Expoziţia „Resturi şi rosturi” este un proiect al Asociaţiei Renascendis, prin intermediul Centrului de Studii Medievale şi Moderne, şi face parte din programul „Felmer – inţiativă urbană pentru dezvoltare rurală”.


Parteneri media:

Parteneri:

Evenimente organizate cu sprijinul:

Imagini din expoziţie:

IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

RESTURI ŞI ROSTURI


Cultura săsească, celebrată într-o expoziţie dedicată la Muzeul Ţăranului Român


Asociaţia Renascendis a organizat expoziţia „Resturi şi rosturi. Saşii în Transilvania: o istorie comună”, deschisă în perioada 12 decembrie 2013 – 2 februarie 2014 la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, sala Laolaltă (expunerea permanentă, etajul I).


Expoziţia şi-a propus să pună publicul bucureştean în contact cu mărturii şi fragmente de memorie materiale şi imateriale ale civilizatiei saşilor din România, atrăgând în acelaşi timp atenţia asupra pericolului în care se află patrimoniul cultural săsesc – mobil şi construit.


Prin intermediul a aproximativ 200 de obiecte selectate din colecţiile Asociaţiei Renascendis, datând din secolele XVI-XX (ceramică, sticlărie, textile, obiecte din cupru şi cositor, carte veche şi publicaţii, documente, scrisori, fotografii şi cărţi poştale), expoziţia a reconstituit imagini şi rosturi ale unei culturi de importanţă naţională, a cărei continuitate este astăzi ameninţată.