IDENTITĂŢI REDESCOPERITE

Asociaţia Renascendis este o organizaţie neguvernamentală nonprofit din România, înfiinţată în anul 2012, ale cărei obiective sunt protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea, promovarea şi reutilizarea patrimoniului cultural material şi imaterial, mobil şi imobil din Transilvania, ajutorarea comunităţilor rurale şi urbane slab dezvoltate în procesul de refacere economică, socială şi dezvoltare sustenabilă, precum şi sprijinirea tinerilor – în special a studenţilor şi cercetătorilor debutanţi în demersurile lor de specializare profesională.

 

Misiunea pe care ne-o asumăm presupune construirea unei infrastructuri speciale şi a unei comunităţi de specialişti care, prin cunoştinţele şi experienţa dobândite, să pună în aplicare o nouă viziune în domeniul managementului patrimoniului cultural. Prin intermediul cercetării istorice, turismului şi educaţiei nonformale, patrimoniul cultural poate deveni un fundament al dezvoltării societăţii.

 

Proiectele şi activităţile Asociaţiei Renascendis vizează cu precădere zonele de locuire săsească din Transilvania, din cauza situaţiei deosebite de risc în care se află acestea, dar şi datorită contextului favorabil pe care îl prezintă pentru abordări de genul celor pe care le propunem. Disoluţia comunităţilor săseşti, începută imediat după cel de-al doilea război mondial, a condus la o stare de dezechilibru social cu efecte dramatice atât pentru evoluţia şi dezvoltarea vieţii comunitare cât şi pentru starea patrimoniului cultural.

 

Situaţia din ce în ce mai dificilă a patrimoniului cultural din România şi nivelul de precaritate generalizată din multe sate şi comune din Transilvania impun soluţii care să răspundă acestui complex de probleme. În viziunea noastră, patrimoniul cultural trebuie să devină o bază solidă pentru dezvoltarea comunităţilor, o platformă necesară refacerii unei relaţii reciproc avantajoase între mediul rural şi cel urban.


Reconsolidarea spiritului comunitar alături de protejarea şi reutilizarea patrimoniului cultural în folosul comunităţilor reprezintă o variantă eficientă pentru găsirea unui nou echilibru socio-economic durabil. Avantajele vieţii în comunităţile rurale sau urbane mici trebuie să fie conservate, sporite şi promovate, deoarece nu poate exista dezvoltare firească acolo de unde tinerii aleg să plece în lipsa unei perspective favorabile.